Yhteisötyö ja koulutus

Asiasanat

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys

Yhteisen pöydän verkostossa teemme yhteisötyötä osallisuutta ja toimijuutta tukien. Arkisen verkostotyön lisäksi järjestämme verkostolle säännöllisesti koulutuksia.

Yhteisen pöydän yhteisötyön tavoitteena on ruoka-avun kehittäminen yhdessä paikallisten ruoka-apua tekevien ja hävikkiä käyttävien toimijoiden kanssa.

Tavoitteemme on ollut siirtyä Vantaalla vähitellen eteenpäin leipäjonoista kohti yhteisöllisempää, monipuolista ja paikallista tapaa jakaa ruoka-apua. Näin ihminen tulee kokonaisvaltaisemmin kohdatuksi.

Yksi Yhteisen pöydän ydintavoite on ihmisten kokeman yksinäisyyden vähentäminen ja yksilöiden oman toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen. Ajattelemme, että toimivassa yhteisössä nämä asiat toteutuvat ja pyrimme työssämme tarjoamaan välineitä ja tukea hyvinvoivien yhteisöjen rakentamiseen.

Yhteisen pöydän verkoston toiminta ja yhteisöruokailujen järjestäminen perustuu monin tavoin vapaaehtoisten ja työllistettyjen työpanokseen. Verkostoyhteistyön, vapaaehtoistoiminnan ja paikallisyhteisöjen tueksi järjestämme yhteisönrakentajakoulutuksia. Kurssi perustuu diakoniseen CABLE-lähiökehittämismenetelmään. Koulutuksessa pohdimme yhteisössä toimimiseen liittyviä asioita ja teemme yhteiskehittämistä eri taustaisten toimijoiden kanssa. Järjestämme koulutuksia erilaisin painotuksin, esimerkiksi paikalliseen alueeseen tai yhteisöön keskittyen. Pyrimme järjestämään koulutuksen vuosittain kurssimuotoisena yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Lisäksi järjestämme kerran vuodessa verkostokurssin, jossa käsittelemme ruoka-avun ajankohtaisia kysymyksiä ja tutustumme toisiimme verkostona. 

Lisäksi Yhteisen pöydän yhteisötyöhön kuuluvat ruoka-avun ja yhteisöllisten ruoka-aputilanteiden kehittäminen sekä monenlainen konsultaatio ja tuki verkostossa.

Lisätiedot ja tiedustelut Yhteisönrakentajaprosesseihin liittyen osallisuuskoordinaattorillemme Eeva Lehtinevalle eeva.lehtineva(at)evl.fi.